V rámci iniciatívy „Call for Europe“ skupiny UniCredit a jej nadácie vytvorenej na podporu neziskových organizácií zameraných na deti v 12 rôznych európskych krajinách sme získali prostriedky na naše obľúbené letné tábory.

Viac o iniciatíve si môžete prečítať v tlačovej správe: https://www.unicreditbank.sk/sk/o-banke/tlacove-centrum/tlacove-spravy.html