Vaše dve percentá nám už niekoľko rokov pomáhajú pripravovať programy pre choré deti. Aj v roku 2020 môžete svojimi 2 percentami podporiť aktivity Klubu Detskej Nádeje.

preèítajte si viac