Tu si môžete pozrieť výročnú správu za rok 2019. Archív so staršími výročnými správami pripravujeme. Výročná-správa-2019Download

preèítajte si viac