Úsmev patrí všetkým… aj mne, aj tebe, aj im!

Klub Detskej Nádeje (KDN) je občianske združenie spájajúce všetkých, ktorí chcú prispieť k skvalitneniu, spríjemneniu a uľahčeniu života dlhodobo hospitalizovaných alebo znevýhodnených detí.

Členmi KDN sú všetci, čo majú k deťom blízko. Hlavnou aktivitou sú pravidelné návštevy detí na detských oddeleniach v nemocniciach. Večer, po návštevných hodinách prichádzame ponúknuť svoje kamarátstvo, rovnocenné partnerstvo pri hre, či rozhovore. Prinášame im svet a život zvonku, z ktorého boli načas vylúčení.

Pravidelne sa počas roka stretávame, hodnotíme a plánujeme našu činnosť, rozdeľujeme si úlohy a vymieňame skúsenosti. Riešime otázky propagácie, získavania nových finančných zdrojov a plánovania nových projektov KDNka. Taktiež zabezpečujeme materiál pre voľný čas na oddeleniach a spolupracujeme s organizáciami podobného zamerania.

Členská štruktúra

Koordinátor Klubu Detskej Nádeje

Koordinátor dobrovoľníkov pre Trnavu

Koordinátor Klubu Detskej Nádeje

Michal Kmeť

Popri dohliadaní na chod združenia navštevujem detskú onkológiu a tiež sa rád zúčastňujem na rozdávaní hračiek, víkendovkách a táboroch.

Koordinátor dobrovoľníkov pre Trnavu

Anton Viktor Križan

Moje pôsobenie v KDN som začal v roku 2018 na oddelení v Bratislave a neskôr aj na Pediatrickej klinike v Trnave, kde zároveň pôsobím ako koordinátor dobrovoľníkov. S dobrovoľníkmi sme zohratá partia. Pri hrách alebo rozhovoroch s deťmi je to veľmi inšpiratívne, vždy sa dozviem mnoho z ich videnia sveta. Návšteva oddelenia je zábava a hlavne nakopávač energie.

Zástupkyňa koordinárora a koordinátorka dobrovoľníkov pre Považskú Bystricu

Zástupkyňa koordinátora a koordinátorka dobrovoľníkov pre Bratislvavu

Zástupkyňa koordinárora a koordinátorka dobrovoľníkov pre Považskú Bystricu

Martina Gajdošíková

Volám sa Maťa a som zástupkyňa koordinátora KDN a koordinátorka dobrovoľníkov pre Považskú Bystricu. V KDN som začínala na neurológii, potom som sa stala vedúcou dobrovoľníkov detskej onkológie časť veľké deti a v roku 2018 som rozbehla KDNko v Považskej Bystrici. Vidím v tom veľký zmysel a verím, že časom bude KDN v každom meste a naši dobrovoľníci rozveselia hospitalizované deti v každej nemocnici

 

Zástupkyňa koordinátora a koordinátorka dobrovoľníkov pre Bratislavu

Zuzana Fľaková

V KDN som zástupkyňa koordinátora a koordinátorka pre dobrovoľníkov v Bratislave, Popri tom som vedúcou oddelenia detskej neurológie. Okrem toho dostávam pravidelné úsmevy aj od detí na oddelení detskej onkológie, vďaka ktorým viem, že to má vždy zmysel.

Koordinátor dobrovoľníkov pre Prešov

Vedúci oddelenia 1. detská klinika

Koordinátor dobrovoľníkov pre Prešov

Magdaléna Hrivniaková

Dobrovoľníčkou som už viac ako 15 rokov, ale v KDN pôsobím od roku 2015. Momentálne som koordinátorkou dobrovoľníkov pre Prešov. Venujem sa najmä tvorivým dielňam, biblickým príbehom, spoločenským hrám a súťažiam. Dobrovoľníctvom viac dostávam, ako dávam. Moje motto je: “Kto má možnosť pomáhať – má povinnosť to robiť”  

Vedúci oddelenia 1. detská klinika

Michal Čarnoky

V KDN pôsobím od roku 2018, kedy som začal robiť dobrovoľníka na 1. detskej klinike a neskôr som prevzal úlohu vedúceho oddelenia. Raz týždenne navštevujem aj detskú onkológiu.

Vedúci oddelenia detské kardiocentrum

Vedúca oddelenia 2. detská klinika

Vedúci oddelenia detské kardiocentrum

Vladimír Chudoba

V KDNku som od roku 2012 a od roku 2014 mám na starosti koordináciu dobrovoľníkov pre kardiologické oddelenie. Veľmi rád sa zúčastňujem aj na iných našich akciách – rozdávanie hračiek v nemocnici, Mikuláš, ale aj detské tábory a víkendovky pre kardiologických a onkologických pacientov.

Vedúca oddelenia 2. detská klinika

Veronika Masárová

V KDN som od roku 2018, kedy som sa začala hrať s deťmi na detskej onkológii. V súčasnosti som aj vedúcou na oddelení 2. detskej kliniky.
Je to pre mňa nová vyzná, ktorej sa veľmi teším. Najlepšie na celom
 tom však je, že všetci robíme úsmev na tvárach detí aj rodičov. KDN je super strávený čas a odporúčam ho každému. 

Vedúcia oddelenia detskej neurológie

Vedúca oddelenia detská ortopedická klinika

Vedúca oddelenia detskej neurológie

Terezka Králiková

Dobrovoľníčku robím od roku 2019. KDN mi umožnilo robiť veľa vecí, po ktorých som túžila. Hrať sa detičkami,  navzájom sa potešiť a povzbudiť. Ich dobrá nálada a elán pri hrách je najväčšou odmenou. Momentálne som vedúcou detskej neurológie.

Vedúca oddelenia detská ortopedická klinika

Tereza Škrípová

Členkou KDN som od roku 2019. Začala som na detskej ortopédií a neskôr som sa stala vedúcou tohto oddelenia. Rada sa zúčastňujem aj na akciách rozdávanie hračiek a Mikuláš. S deťmi je vždy zábava a ich radosť mi dokáže spríjemniť aj náročnejšie dni. Dobrovoľníctvu som sa začala venovať ešte na strednej škole a odvtedy ma to neprestalo baviť!

Vedúci oddelenia klinika detskej chirurgie – časť chlapci

Vedúca oddelenia klinika detskej chirurgie – časť dievčatá

Vedúci oddelenia klinika detskej chirurgie – časť chlapci

Boris Frankovič

V KDN pôsobím ako dobrovoľník od roku 2018. Za ten čas som navštevoval obe oddelenia chirurgie. Môžem povedať, že návštevy detí na oddelení sú vzájomnou symbiózou bezstarostnej radosti.

Vedúca oddelenia klinika detskej chirurgie – časť dievčatá

Veronika Janská

Som vedúca oddelenia detskej chirurgie – časť dievčatá. Návštevy oddelenia, stretávanie sa s deťmi a hranie sa s nimi beriem ako absolútnu formu relaxu.

Vedúci oddelenia detská hematológia a onkológia
(veľké) deti

Vedúca oddelenia detská hematológia a onkológia
(malé) deti

Vedúci oddelenia detská hematológia a onkológia
(veľké) deti

Jozef Gontkovič

Dobrovoľníctvu v KDN sa venujem od roku 2016. Som vedúci oddelenia detskej hematológie a onkológie – časť veľké deti. Okrem toho som táborovým vedúcim a pravidelne sa zúčastňujem na akciách rozdávania hračiek v nemocnici.

Vedúca oddelenia detská hematológia a onkológia
(malé) deti

Veronika Matuščinová

Som vedúca dobrovoľníkov na Onkológii – malé deti. V KDN som od roku 2014. Začala som ako dobrovoľníčka na Onkológii – malé deti, kde som až dodnes. Návštevy oddelenia sa stali neoddeliteľnou súčasťou môjho života a utorky si neviem už inak predstaviť.