Úsmev patrí všetkým… aj mne, aj tebe, aj im!

Klub Detskej Nádeje (KDN) je občianske združenie spájajúce všetkých, ktorí chcú prispieť k skvalitneniu, spríjemneniu a uľahčeniu života dlhodobo hospitalizovaných alebo znevýhodnených detí.

Členmi KDN sú všetci, čo majú k deťom blízko. Hlavnou aktivitou sú pravidelné návštevy detí na detských oddeleniach v nemocniciach. Večer, po návštevných hodinách prichádzame ponúknuť svoje kamarátstvo, rovnocenné partnerstvo pri hre, či rozhovore. Prinášame im svet a život zvonku, z ktorého boli načas vylúčení.

Pravidelne sa počas roka stretávame, hodnotíme a plánujeme našu činnosť, rozdeľujeme si úlohy a vymieňame skúsenosti. Riešime otázky propagácie, získavania nových finančných zdrojov a plánovania nových projektov KDNka. Taktiež zabezpečujeme materiál pre voľný čas na oddeleniach a spolupracujeme s organizáciami podobného zamerania.

Členská štruktúra

Koordinátor Klubu Detskej Nádeje

Koordinátorka dobrovoľníkov pre Trnavu

Koordinátor Klubu Detskej Nádeje

Michal Kmeť

Popri dohliadaní na chod združenia navštevujem detskú onkológiu a tiež sa rád zúčastňujem na rozdávaní hračiek, víkendovkách a táboroch.

Koordinátorka dobrovoľníkov pre Trnavu

Simona Krajčírovičová

V Klube Detskej Nádeje som od roku 2017, kde pôsobím ako koordinátorka dobrovoľníkov pre Trnavu. Práca s deťmi ma baví a dobrovoľníctvo sa stalo súčasťou môjho života.

Zástupkyňa koordinárora a koordinátorka dobrovoľníkov pre Považskú Bystricu

Zástupkyňa koordinátora a vedúca oddelenia detskej neurológie

Zástupkyňa koordinárora a koordinátorka dobrovoľníkov pre Považskú Bystricu

Martina Gajdošíková

Volám sa Maťa a som zástupkyňa koordinátora KDN a koordinátorka dobrovoľníkov pre Považskú Bystricu. V KDN som začínala na neurológii, potom som sa stala vedúcou dobrovoľníkov detskej onkológie časť veľké deti a v roku 2018 som rozbehla KDNko v Považskej Bystrici. Vidím v tom veľký zmysel a verím, že časom bude KDN v každom meste a naši dobrovoľníci rozveselia hospitalizované deti v každej nemocnici

 

Zástupkyňa koordinátora a vedúca oddelenia detskej neurológie

Zuzana Fľaková

V KDN som zástupkyňa koordinátora a koordinátorka pre dobrovoľníkov v Bratislave, Popri tom som vedúcou oddelenia detskej neurológie. Okrem toho dostávam pravidelné úsmevy aj od detí na oddelení detskej onkológie, vďaka ktorým viem, že to má vždy zmysel.

Koordinátor dobrovoľníkov pre Prešov

Vedúci oddelenia 1. detská klinika

Koordinátor dobrovoľníkov pre Prešov

Zuzana Mariňáková

Zuzana Mariňáková je koordinátorka dobrovoľníkov pre Prešov.

Vedúci oddelenia 1. detská klinika

Michal Čarnoky

V KDN pôsobím od roku 2018, kedy som začal robiť dobrovoľníka na 1. detskej klinike a neskôr som prevzal úlohu vedúceho oddelenia. Raz týždenne navštevujem aj detskú onkológiu.

Vedúci oddelenia detské kardiocentrum

Vedúca oddelenia 2. detská klinika

Vedúci oddelenia detské kardiocentrum

Vladimír Chudoba

V KDNku som od roku 2012 a od roku 2014 mám na starosti koordináciu dobrovoľníkov pre kardiologické oddelenie. Veľmi rád sa zúčastňujem aj na iných našich akciách – rozdávanie hračiek v nemocnici, Mikuláš, ale aj detské tábory a víkendovky pre kardiologických a onkologických pacientov.

Vedúca oddelenia 2. detská klinika

Naďa Netriová

V Klube Detskej Nádeje pôsobím od roku 2017. Prešla som si rôznymi oddeleniami a v súčasnej dobe som vedúcou oddelenia 2. detskej kliniky. Som veľmi rada, že vďaka KDN môžem spríjemniť detským pacientom ich čas v nemocnici. Pretože vidieť ich s úsmevom na tvári je na nezaplatenie!

Vedúci oddelenia detská hematológia a onkológia
(malé) deti

Vedúca oddelenia detská ortopedická klinika

Vedúci oddelenia detská hematológia a onkológia
(malé) deti

Matúš Bohunický

Matúš Bohunický je vedúci oddelenia detskej hematológie a onkológie časti malé deti.

Vedúca oddelenia detská ortopedická klinika

Denisa Šťastná

V Klube Detskej Nádeje som od roku 2017 a dobrovoľníctvo sa stalo mojou záľubou. Som vedúcou oddelenia detskej ortopédie a vediem aj kreatívny tím, kde s dobrovoľníkmi vyrábame handmade výrobky. Pre KDN tiež vytváram plagáty, propagačné obrázky a videá.

Vedúca oddelenia klinika detskej chirurgie – časť chlapci

Vedúca oddelenia klinika detskej chirurgie – časť dievčatá

Vedúca oddelenia klinika detskej chirurgie – časť chlapci

Slávka Šatková

V Klube Detskej Nádeje pôsobím od roku 2018. Mojím oddelením je Klinika detskej chirurgie – časť chlapci. Spoločne s ostatnými dobrovoľníkmi malým pacientom spríjemňujeme a spestrujeme čas strávený na oddelení rôznymi hrami a kreatívnou činnosťou.

Vedúca oddelenia klinika detskej chirurgie – časť dievčatá

Veronika Janská

Som vedúca oddelenia detskej chirurgie – časť dievčatá. Návštevy oddelenia, stretávanie sa s deťmi a hranie sa s nimi beriem ako absolútnu formu relaxu.

Vedúci oddelenia detská hematológia a onkológia
(veľké) deti

Vedúci oddelenia detská hematológia a onkológia
(veľké) deti

Jozef Gontkovič

Dobrovoľníctvu v KDN sa venujem od roku 2016. Som vedúci oddelenia detskej hematológie a onkológie – časť veľké deti. Okrem toho som táborovým vedúcim a pravidelne sa zúčastňujem na akciách rozdávania hračiek v nemocnici.