Telefón:

+421 905 260 835

Email:

kdn@kdn.sk
klubdetskejnadeje@gmail.com

Adresa:
Klub Detskej Nádeje
Sasinkova 4
P.O.BOX 81289
811 08 Bratislava

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: IBAN SK35 3100 0000 0040 0103 4403
BIC/SWIFT: LUBASKBX

IČO: 307 868 35
DIČ: 2021623098

Prihláste sa na odber: