Naše aktivity

Ktoré oddelenia navštevujeme?

Národný ústav detských chorôb Bratislava:

Kardiológia, Onkológia veľké deti, Onkológia malé deti, Neurológia, I.detská klinika, II.detská klinika, Detská ortopedická klinika, Chirurgia

Fakultná nemocnica J.A. Reimana Prešov

Oddelenie pediatrie

Fakultná nemocnica Trnava:

Oddelenie pediatrie

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica:

Detské oddelenie

Detské tábory

V lete organizujeme tri turnusy pre deti, čo v minulosti prekonali alebo sa stále liečia na onkologické alebo kardiologické ochorenie.

Naše tábory sú zamerané na poskytovanie psychosociálnej podpory. Deti sa spolu učia zabúdať na svoje zdravotné problémy, budujú si sebadôveru a sebavedomie, objavujú nezávislosť, priateľstvo a zažívajú veľa zábavy. Deti sú obyčajne ubytované v 2-5 posteľových izbách a stravujú sa spoločne v priestrannej jedálni. Celý deň je plný aktivít a večer sa spoločne stretávajú na diskotéke, pri táboráku alebo na pripravenom tématickom programe. Starostlivosť o fyzickú a emočnú pohodu a dobrý zdravotný stav je naším prvoradým záujmom. K dispozícii je vždy lekár a sme v kontakte s najbližšou nemocnicou. Všetky aktivity v tábore sú organizované tak, aby bola vždy zabezpečená absolútna bezpečnosť. Za kontrolu a dohľad sú počas celého dňa zodpovední vedúci, z ktorých každý má na starosti max. 2-3 deti. Vďaka sponzorom boli všetky ročníky táborov zadarmo, čo predstavuje veľkú pomoc rodinám už aj tak značne zaťaženým finančne náročnou liečbou.

Vďaka sponzorom majú deti pobyt zadarmo, počas celého pobytu na zdravotný stav dohliada lekár. Celý program je prispôsobený špeciálnym potrebám detí. 

Rozdávanie hračiek

Pravidelne počas roka organizujeme zbierky hračiek, ktoré potom rozdávame deťom v nemocniciach. vždy máme pre nich pripravený aj sprievodný program, pretože chceme, aby sa s nami cítili čo najlepšie.

Popri každodenných návštevách oddelení a KDN táboroch, organizujeme aj jednorázové akcie v nemocniciach. Neodmysliteľne medzi ne patrí obľúbené rozdávanie hračiek a sladkostí. Robíme ho pri príležitostiach ako sú napríklad deň sv. Valentína, začiatok a koniec školského roka, Halloween, Mikuláš a samozrejme Vianoce. Záleží nám na tom, aby ani pod nemocničným stromčekom nezostalo prázdno. Každé rozdávanie hračiek je tématické. Začiatkom decembra sa naši dobrovoľníci prezlečú do kostýmov čertov, anjelov a ďalších pomocníkov, ktorí sprevádzajú Mikuláša. Celou nemocnicou sa nesie spev Vianočných kolied. Počuť zvonec, ktorým svätý Mikuláš ohlasuje svoj príchod na oddelenie a všetky deti už vedia, že nastal ten správny čas. Pri iných príležitostiach sa naši KDN dobrovoľníci prezlečú za rozprávkové postavičky, dobové figúrky, či filmových hrdinov… V takýchto kostýmoch sa snažíme deťom vyčariť úsmev na tvári, zabaviť ich pripraveným programom a obdarovať nejakou hračkou. Nie je nič krajšie, ako vidieť rozžiarené očká a úsmevy na tvárach tých najmenších. Sme radi, keď ich naša návšteva rozveselí.

Malý robotik veľká budúcnosť

Hlavnou úlohou projetu je priblížiť deťom svet robotiky a informatiky prostredníctvom robotických hračiek.

 

Náš projekt prináša unikátne riešenie problému nedostatočného vzdelania detí v IT oblastiach. Výučbe programovania a informatiky sa samozrejme venujú školy, veríme však, že deti by sa mali tejto téme venovať oveľa viac. Pre deti existujú aj kurzy, krúžky a tábory zamerané na spomenutú tému, no zvyčajne sú platené a hospitalizované deti ich aj tak nemajú možnosť navštevovať kvôli pobytu v nemocnici. Pre viac info klikni tu.

 

Robot

Benefičné koncerty

Sme vďační za každú pomoc, ktorá sa nám dostáva. bez nej by sme nemohli robiť našu dobrovoľnícku prácu. ďakujeme!

Je to spôsob, ako poďakovať sponzorom, osloviť nových ľudí, zviditeľniť myšlienku KDN. Stretávame sa s ústretovosťou oslovených skupín. Snažíme sa takto osloviť ďalších mladých ľudí, ktorí by rozšírili naše rady. Poďakujeme sponzorom, bez ktorých finančnej a materiálnej pomoci by sme len ťažko vypĺňali drobné želania našich malých kamarátov vo všedné dni hospitalizácie, na Mikuláša a už vôbec by sme nemohli organizovať detské letné tábory, ktoré sú z roka na rok medzi deťmi populárnejšie. Na koncerty pozývame účinkovať mladé začínajúce, ale aj tie už známejšie kapely. Všetci bez nároku na honorár predvedú skvelú muziku a vytvoria dobrú náladu.

Iné akcie

My v Klube Detskej Nádeje sme veľmi kreatívni, nezľakneme sa žiadnej výzvy a stále sa chceme posúvať ďalej.

Z času na čas aj my v KDN zatúžime po zmene, po niečom novom a netradičnom. Preto sem tam urobíme aj inú akciu, ktorá sa vymyká našej bežnej činnosti. Jednou z nich je hrové popoludnie v nemocnici, kde si s deťmi zahráme rôzne spoločenské hry (mimo našich štandardných večerných hodín), alebo im pripravíme večerné kino, kedy si na oddelení premietneme dobrý film. Samozrejme nechýbajú ani pukance priamo zo stroja a veľké premietacie plátno. Takto pripravíme tú správnu atmosféru a naše súkromné KDN kino priamo na oddelení sa môže začať. To ale nie je všetko… Občas zorganizujeme aj niečo kreatívne v podobe tvorivých dielní. Naši dobrovoľníci majú veľa dobrých nápadov a sú veľmi kreatívni. Pri tejto aktivite majú možnosť tvorivo sa realizovať. V čase Vianoc sme s deťmi na oddeleniach vyrábali a písali vianočnú poštu, ktorú sme následne posielali do domovov dôchodcov. Mali sme na to veľmi pekné ohlasy a spoločnými silami sme potešili okrem detí aj osamelých dôchodcov. Počas roka naši šikovní dobrovoľníci vyrábajú handmade produkty, ktoré potom predávajú na dobrovoľníckych trhoch a okrem iného aj prezentujú našu KDN činnosť.

Kým naše aktivity pomáhajú rozveseľovať malých bojovníkov v nemocniciach, máme veľkú motiváciu pokračovať ďalej.

Každoročne sa KDN dobrovoľníci zapájajú do zbierok Deň Narcisov (Liga Proti Rakovine) alebo Hodina Deťom. Aj tu môžete na ulici stretnúť našich dobrovoľníkov zbierať peniažky na pomoc onkologicky chorým pacientom a deťom.