Contact

Where you can find us

Our address:

Klub Detskej Nádeje
Sasinkova 4
P.O.BOX 81289
811 08 Bratislava

Our bank connection:

Prima banka Slovensko, a.s.
Account number: IBAN SK35 3100 0000 0040 0103 4403
BIC/SWIFT: LUBASKBX

Other information:

CIN (IČO): 307 868 35
TIN (DIČ): 2021623098

Napíšte nám


Je ešte niečo, čo by vás zaujímalo, ale nenašli ste to na našej stránke? Neváhajte nás kontaktovať!Alebo nás kontaktuje pomocou

Môžete nám tiež zavolať, poslať nám mail alebo kontaktovať nás pomocou našich sociálnych sietí.

Telefón | +421 905 260 835

E-mail | kdn@kdn.sk

Naše sociálne médiá