Akcia Úsmev: Podporte tábory pre onkologicky a kardiologicky liečené deti

od | 13. máj. 2024

Každoročne, od roku 1999, organizuje Klub Detskej Nádeje tábory pre kardiologicky a onkologicky liečené deti a ich súrodencov vo veku od 6 do 18 rokov. Tieto pobyty sú zamerané na poskytovanie psychosociálnej podpory. Okrem toho sa deti spolu učia zabúdať na svoje zdravotné problémy, budujú si sebadôveru a sebavedomie, objavujú nezávislosť, priateľstvo a zažívajú veľa zábavy.

Celý deň je plný aktivít či už kreatívnych, športových, logických, ktoré si pre nich pripravia animátori – dobrovoľníci. Každý tábor je jedinečný, tematický, pričom sa snažíme hravou formou naučiť deti novým zručnostiam, vedomostiam.

Odkaz na výzvu: https://donio.sk/akciausmev

 

onko tábor Klubu Detskej Nádeje

Vďaka sponzorom boli doposiaľ všetky ročníky táborov zadarmo, čo predstavuje veľkú pomoc rodinám už aj tak značne zaťaženým finančne náročnou liečbou. Potrebujeme vašu pomoc, aby sme aj tento rok mohli pre 80 detí vytvoriť nezabudnuteľné zážitky na našich táboroch.

kardiotábor dvadsiate výročie
tábor v Bojniciach

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Touto cestou by sme vás chceli požiadať o finančnú podporu našich táborov, ktoré sa uskutočnia v Penzióne Roháčan – Huty v termínoch: 
6. 7. – 13. 7. – onkotábor
13. 7. – 20. 7. – kardiotábor

plagát kardiotábor
Plagát onko tábor 2024

Odhadovaná celková suma na zabezpečenie táborov, pre 80 detí + 20 animátorov, je asi 30 000 € (ubytovanie, strava, doprava, výlet, poistenie, spotrebný materiál).

Kedže sme sa tento rok nemohli uchádzať o 2% dane z príjmu, tak musíme hľadať iné spôsoby financovania. Aby sme aj tento rok mohli usporiadať tábory pre deti bezplatne, prosíme vás o pomoc s dofinancovaním sumy 10 000 €.

deti na táboroch

Kto kampaň organizuje?

Klub Detskej Nádeje je občianske združenie, ktorého hlavnou misou je prinášať radosť, nádej a podporu deťom v nemocniciach. Našou snahou je zlepšiť ich život prostredníctvom hrových aktivít. Sme tu pre deti, poskytujeme sociálnu podporu, vzdelávanie a hru. Našim cieľom je priniesť úľavu, radosť a pozitívny vplyv na ich budúcnosť. 

Naše aktivity sú: 

  • Návšteva hospitalizovaných detí  
  • organizovanie letných táborov a náučných víkendových pobytov pre onkologicky / kardiologicky liečené deti a ich súrodencov  
  • Rozdávania hračiek 
  • Hrové popoludnia a kreatívne aktivity  
  • Benefičné koncerty 

Nájdete nás aj na našich sociálnych sieťach: 
Facebook:https://www.facebook.com/klubdetskejnadeje 
Instagram:https://www.instagram.com/klub_detskej_nadeje/  
Web: www.kdn.sk 

Odkaz na výzvu: https://donio.sk/akciausmev

Veľmi pekne ďakujeme.