S radosťou oznamujeme, že aj tento rok sa bude konať onkotábor. Tábor je rozdelený na dve skupiny malé onko pre deti vo veku od 6-12 rokov a na veľké onko pre deti vo veku od 13-18 rokov. Oba tábory sa uskutočnia v jednom termíne na jednom mieste v Hotel Lomnistá,...

preèítajte si viac