Letný onkotábor

od | 8. máj. 2023

Prihlasovanie na ONKO TÁBOR je spustené! 🤩
Letný tábor je určený pre onkologicky liečené deti a ich súrodencov vo veku 6-18 rokov. Uskutoční sa 12.8. – 20.8. v RS Hlboké (Bojnice). Tábor je predovšetkým spolufinancovaný EÚ a preto bude pre deti bezplatný. Prihlásiť deti môžete naskenovaním QR kódu alebo na nasledovnom linku: https://forms.office.com/e/9tii9TzuH5
Tešíme sa všetkých, ktorí sa rozhodnú podstúpiť s nami toto dobrodružstvo! 🙂

Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.