Malý robotik – Veľká budúcnosť

od | 3. jún. 2023

Máme tu skvelé správy, podarilo sa nám získať grant v rámci vzdelávacieho programu Impact Lab Inkubátor od Nadácie Pontis.  Všetky postupujúce organizácie si môžete pozrieť na tomto linku : https://www.nadaciapontis.sk/novinky/pozname-postupujucich-do-impact-lab-inkubatora/ . Náš projekt „Malý robotik – Veľká budúcnosť“ sme odštartovali už v máji a tu je jeho krátke zhrnutie:

Dobrovoľníci Klubu Detskej Nádeje pravidelne trávia čas s hospitalizovanými deťmi spoločnými hrami a zábavou. Okrem toho organizujeme tábory a víkendové akcie určené pre kardiologických a onkologických pacientov a ich súrodencov. Aby zábava nabrala zmysluplnosť, využívame čas strávený s deťmi aj na edukáciu, tiež na rozširovanie ich zručností a schopností. Naším projektom chceme v deťoch vzbudiť záujem o informatiku a robotiku. Hlavným cieľom je efektívnym trávením času a hravou formou deti naučiť základom programovania, robotiky, rozšíriť ich technické a matematické schopnosti, viesť ich k analytickému a kritickému mysleniu a posilňovať ich schopnosti riešiť problémy.

 

roboticka vcielka

 

A tu je vysvetlenie obsahu, fungovania a logiky priamo z projektu:

Náš projekt prináša unikátne riešenie problému nedostatočného vzdelania detí v IT oblastiach. Výučbe programovania a informatiky sa samozrejme venujú školy, veríme však, že deti by sa mali tejto téme venovať oveľa viac. Pre deti existujú aj kurzy, krúžky a tábory zamerané na spomenutú tému, no zvyčajne sú platené a hospitalizované deti ich aj tak nemajú možnosť navštevovať kvôli pobytu v nemocnici. Naši dobrovoľníci už vyše 20 rokov pravidelne navštevujú hospitalizované deti v nemocniciach, kde spolu s nimi trávia čas hraním hier, rozhovormi, kreatívnymi aktivitami a podobne. Predstavujú tak pre nich kamarátov z vonkajšieho prostredia, ktorí im umožnia na chvíľu zabudnúť na ich hospitalizáciu a trápenie. V rámci našich návštev nemocnice radi využívame čas strávený s deťmi aj na ich edukáciu v oblasti programovania, robotiky a informatiky. Čím skôr sa deti naučia technológie používať, porozumejú ich princípom a pochopia, ako fungujú, tým lepšie budú pripravené na budúcnosť, ktorá ich čaká. Pomáhame im adaptovať sa na svet technológií už teraz, zábavnou formou prostredníctvom hier. Veríme, že práve nenútená hravá forma bez skúšok a testov, bez nutnosti zúčastniť sa, keď dieťa nemá náladu, bez hrozby straty peňazí za drahé kurzy a v ideálnom čase, keď dieťa nemá iný program, je naším unikátnym receptom na úspech. Medzi našimi dobrovoľníkmi máme odborníkov z IT sféry, školstva a pedagogiky, ktorí majú bohaté skúsenosti s realizáciou rôznych projektov pre deti. V spolupráci s podobnými organizáciami, prípadne platenými kurzami, rozšírime náš tím dobrovoľníkov a naučíme ich ešte lepšie edukovať hravou formou s pomocou robotických hračiek. Tí následne odovzdajú svoje vedomosti ďalej ďalším dobrovoľníkom, deťom (občas aj ich rodičom) v nemocnici a na táboroch. Program bude prispôsobený veku, stavu hospitalizovaných detí a ich schopnostiam (to isté platí aj pre tábory). Od deti a rodičov si budeme pravidelne pýtať spätnú väzbu, následne ju budeme na spoločných stretnutiach vyhodnocovať a skúsime prispôsobiť naše snaženie ich požiadavkám.

 

 

lego boost

 

 

 

V rámci projektu „Malý robotik – Veľká budúcnosť“ zorganizujeme minimálne 150 edukačných workshopov v nemocniciach na Slovensku a v lete sa môžete tešiť na naše klasické „Onko“ a „Kardio“ tábory. Ak máte akékoľvek otázky, alebo nám chcete pomôcť v našej snahe priblížiť IT svet deťom, kontaktujte nás prosím na našom maile kdn@kdn.sk alebo cez ľubovolný kontakt: https://kdn.sk/kontakt/ .

Uvítame všetkých nadšencov robotiky, organizácie a firmy pôsobiace v IT oblasti, alebo kohokoľvek kto chce priložiť ruku k dielu a pomôcť nám svojím dobrovoľníctvom, know how , materiálne alebo finančne. Ďakujeme

 

logo eu