Spomíname na spoločnú víkendovku

od | 14. feb. 2019

Spomíname na spoločnú víkendovku

Od 23.11.2018 do 25.11.2018 sa v Penzióne Gejdák, Ružomberok stretlo 36 detí s kardiologickým a onkologickým ochorením. Celý víkend bol pre deti bezplatný, uskutočnila sa vďaka finančným prostriedkom Nadácie pre deti Slovenska v rámci grantového programu Hodina deťom, Ligy proti rakovine SR z výťažku 22. ročníka zbierky Deň narcisov a Dobrej krajine, darcovskému portálu Nadácie Pontis. Ď*A*K*U*J*E*M*E Víkendovka s podtitulom „Zdravotnícka“. Tím dobrovoľíkov formou neformálneho vzdelávania oboznámil deti s historickým vývojom lekárstva od čias Hipokrata, cez červený kríž až po svetovú zdravotnícku organizáciu. Teoreticky a aj prakticky sa snažil naučiť deti, čo treba robiť, ak sa človek ocitne v život ohrozujúcom stave, ale aj si pomôcť pri bežných poraneniach..