Návštevy oddelení

Určite všetci dobre poznáte ten pocit, keď si do okna ukladáte vyčistenú čižmičku, či tie rána, kedy so zatajeným dychom.

Cieľom našej práce je pomoc deťom, ktoré sú dlhodobo hospitalizované na oddeleniach DFNsP Kramáre, Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove a Fakultnej nemocnice v Trnave.

 

Navšetvujeme tieto oddlenia:

Pomoc, ktorá je vykonávaná v rámci našich možností, spočíva najmä v návštevách oddelení, počas ktorých sa snažíme malým pacientom skrátiť a spríjemniť čas strávený mimo domova.

Zapojiť sa môže každý vysokoškolák, ktorý chce pravidelne časť zo svojho voľného času venovať deťom. Osobitný prínos predstavujú návštevy pre medikov. Napokon celá myšlienka vznikla v hlave niekdajšej študentky medicíny, Mišky Príhodovej. Od tých čias sa však veľa zmenilo, a tak sa okrem medikov môžu zapojiť aj študenti najrôznejších smerov a fakúlt.

Ak sa chceš k nám pridať, stačí sa ozvať ????

Oddelenia navštevujeme v poobedných hodinách, väčšinou medzi piatou a ôsmou večer. V dvojici, trojici (výnimočne aj jednotlivo). S novým záujemcom ide prvýkrát vždy niekto skúsený a všetko mu vysvetlí. Dovedie ho na oddelenie, ukáže mu skrinku s materiálom, ako osloviť deti, čo na nich platí, aké hry tu majú úspech. Každé oddelenie má svojho vedúceho. Jeho úlohou je dohodnúť návštevy jednotlivých dní medzi členmi tak, aby sme nechodili všetci naraz a pokryli čo najviac dni v týždni.

Každá návšteva nemocnice je iná. Niekedy sa deťom chce hrať akúkoľvek hru, niekedy nemajú náladu na nič. Bývajú veselé a plné energie, ale aj smutné a unavené. Je dobré prísť s pripravenou aktivitou, ale ešte lepšie je vedieť sa prispôsobiť. Význam má, keď sa venujeme skupine detí, ale aj jednotlivcovi, keď si to vyžaduje situácia.

Sú návštevy, ktoré ubehnú veľmi rýchlo, v príjemnej atmosfére. Sú aj také, keď to celkom nevyjde, s pocitom, že dnes to nemalo zmysel. Tých však nebýva veľa a stačí si len spomenúť na nejakú návštevu, ktorá sa končila detskou otázkou: „A kedy ešte prídeš?“