Ako darovať 2 %

Vaše dve percentá nám už niekoľko rokov pomáhajú pripravovať programy pre choré deti.

Aj v roku môžete svojimi 2 percentami podporiť aktivity Klubu Detskej Nádeje.

Postup krokov na poukázanie 2%/3% pre zamestnancov

 • Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
    1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
    2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
    3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať
     2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
     3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku dobrovoľnícky pracovali.
    4. Do Vyhlásenia napíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať. Vyhlásenie (.pdf)
    5. Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatením dane, príp. aj Potvrdením od organizácie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30.04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska (neposielať na adresu KDN!).
    6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v náš prospech.

  *Ak ste naším dobrovoľníkom, potvrdenie získate na kdn@kdn.sk.

  Ď*A*K*U*J*E*M*E

Postup krokov pre fyzické osoby

 • Postup pre fyzické osoby – SZČO
   1. Vypočítajte si
    a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
    b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku dobrovoľnícky pracovali.
   2. V daňovom priznaní pre fyzické (typ B) osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    • IČO: 307 868 35 (vypisuje sa sprava)
    • Obchodné meno/názov: Klub Detskej Nádeje
   3. Ak nám chcete oznámiť , že ste nám poukázali Vaše 2 % (3 %) zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas zo zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma).
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
   5. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti*.

  * Ak ste naším dobrovoľníkom, potvrdenie získate na kdn@kdn.sk.

  Ď*A*K*U*J*E*M*E