Ako darovať 2 %

Vaše dve percentá nám už niekoľko rokov pomáhajú pripravovať programy pre choré deti.

Aj v roku 2020 môžete svojimi 2 percentami podporiť aktivity Klubu Detskej Nádeje.

Postup krokov na poukázanie 2%/3% pre zamestnancov

 • Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať
   2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
   3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
  4. Do Vyhlásenia napíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať. Vyhlásenie (.pdf)
  5. Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatením dane, príp. aj Potvrdením od organizácie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (neposielať na adresu KDN!).
  6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v náš prospech.

  *Ak ste naším dobrovoľníkom, potvrdenie získate na klubdetskejnadeje@gmail.com.

  Ď*A*K*U*J*E*M*E

Postup krokov pre fyzické osoby

 • Postup pre fyzické osoby – SZČO

  1. Vypočítajte si
   a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
   b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
  2. V daňovom priznaní pre fyzické (typ A) osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  • IČO: 307 868 35 (vypisuje sa sprava)
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno/názov: Klub Detskej Nádeje
  • Ulica: Sasinkova
  • Číslo: 2627/4
  • PSČ: 811 08
  • Obec: Bratislava
  • kolónku SID nechajte prázdnu

  3. Ak nám chcete oznámiť , že ste nám poukázali Vaše 2 % (3 %) zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas zo zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma).

  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  5. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti*.

  * Ak ste naším dobrovoľníkom, potvrdenie získate na klubdetskejnadeje@gmail.com.

  Ď*A*K*U*J*E*M*E