Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať
    2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
    3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
  4. Do Vyhlásenia napíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať. Vyhlásenie (.pdf)
  5. Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatením dane, príp. aj Potvrdením od organizácie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (neposielať na adresu KDN!).
  6. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v náš prospech.

*Ak ste naším dobrovoľníkom, potvrdenie získate na klubdetskejnadeje@gmail.com.

Ď*A*K*U*J*E*M*E