Postup krokov pre fyzické osoby

Postup pre fyzické osoby – SZČO

 1. Vypočítajte si
  a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické (typ A) osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 • IČO: 307 868 35 (vypisuje sa sprava)
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno/názov: Klub Detskej Nádeje
 • Ulica: Sasinkova
 • Číslo: 2627/4
 • PSČ: 811 08
 • Obec: Bratislava
 • kolónku SID nechajte prázdnu

3. Ak nám chcete oznámiť , že ste nám poukázali Vaše 2 % (3 %) zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas zo zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, nie však poukázaná suma).

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.


5. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti*.

* Ak ste naším dobrovoľníkom, potvrdenie získate na klubdetskejnadeje@gmail.com.

Ď*A*K*U*J*E*M*E