Sobota 11 August 2018
Dátum:13/07/2018 - 22/07/2022 
Opakujte každý Deň
Kardio tábor 2018

Tábor pre deti s kardiologickým ochorením sa uskutoční od 13.7. do  22.7.2018 v Kokošoviach.

Späť na zoznam udalostí