Postup krokov pre fyzické osoby

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP)
b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP, nové 2018)

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018:

 1. Vypočítajte si
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií*, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:
 • IČO: 30786835 (IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava)
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Klub Detskej Nádeje
 • Ulica: Sasinkova
 • Číslo: 4
 • PSČ: 814 99
 • Obec: Bratislava
 • kolónku SID nechajte prázdnu
 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 2. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!
 3. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v náš prospech. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Vy platíte celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

* Ak ste naším dobrovoľníkom, potvrdenie získate na klubdetskejnadeje@gmail.com.

Ď*A*K*U*J*E*M*E

  Pomôžte nám pomáhať

  Vďaka Vašej pomoci môžeme rozdávať úsmevy a radosť tam, kde chýbajú.

  Darujte

  Aktivity

  Nadchádzajúce udalosti

  Generálni sponzori