2 percentá

Vaše dve percentá nám už niekoľko rokov pomáhajú pripravovať programy pre choré deti.

Aj v roku 2018 môžete svojimi 2 percentami podporiť aktivity Klubu Detskej Nádeje.

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

15.2.2018 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2018 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

31.03.2018 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane. POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.

1.5.2018 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

***

V roku 2017 sme vďaka Vám:

 • celoročne navštevovali hospitalizované deti na oddeleniach DFNsP Kramáre v Bratislave, v Detskom Kardiocentre NÚSCH a na oddelení pediatrie vo FNsP J.A. Reimana v Prešove a vo Fakultnej nemocnici v Trnave. Počas večerov sme im krátili čas hrami, kreatívnymi aktivitami, rozhovormi, smiechom,…;
 • zorganizovali niekoľko hrových a tvorivých a kultúrnych popoludní pre deti v DFNsP Kramáre, Mikuláša v Bratislave, Trnave aj Prešove;
 • zrealizovali letný tábor a niekoľko víkendových pobytov pre deti s kardiologickým a onkologickým ochorením;
 • zrealizovali víkendové zážitkové stretnutia pre deti s onkologickým a kardiologickým ochorením spojené s neformálnym vzdelávaním;
 • a zabezpečili chod našej organizácie.

Ako sme použili Vaše prostriedky v minulosti?

rok 2017 (prostriedky za rok 2015 získané v roku 2016)

rok 2016 (prostriedky za rok 2014 získané v roku 2015)

rok 2015  (prostrieky za rok 2013 získané v roku 2014)

rok 2014 (prostriedky za rok 2012 získané v roku 2013)

rok 2013 (prostriedky za rok 2011 získané v roku 2012)

rok 2012 (prostriedky za rok 2010 získané v roku 2011)

rok 2011 (prostriedky za rok 2009 získané v roku 2010)

Ď*A*K*U*J*E*M*E

  Pomôžte nám pomáhať

  Vďaka Vašej pomoci môžeme rozdávať úsmevy a radosť tam, kde chýbajú.

  Darujte

  Aktivity

  Nadchádzajúce udalosti

  02 Marec 2019

  Generálni sponzori