Kardiológia

Návštevy členov KDN sú pre deti vítaným oživením ich pobytu v nemocnici, keďže v Detskom Kardiocentre ( DKC ) nie sú zamestnané žiadne učiteľky ani vychovávateľky. Dobrovoľníci z KDN navštevujú toto oddelenie niekoľkokrát do týždňa, v dvojiciach alebo v trojiciach v časoch od 15:00 do 17:00 alebo od 18:00 do 20:00.

Na oddelenie DKC sa chodí buď poobede – cca o 14.30, kedy sa na oddelení začína pokojnejšia časť dňa bez rôznych vyšetrení. V tomto poobednom čase bývame s deťmi do cca 17.00, kedy majú večeru. Alebo môžeme deti navštíviť vo „večernom“ termíne od cca 17.30 do 19.30. Narozdiel od iných oddelení, teda v DKC nenavštevujeme deti neskôr večer, lebo už sú väčšinou unavené a nechcú sa zapájať do našich aktivít.

Deti na oddelení DKC bývajú hospitalizované niekoľko dní, ale aj dlhodobejšie – niekoľko týždňov. Pri stretnutiach s dlhodobo a opakovane hospitalizovanými deťmi treba poznať ich zdravotný stav a prispôsobiť program ich možnostiam.

Naša činnosť je zameraná na podporu tvorivosti, rozvoj zručnosti a fantázie. Robíme všetko pre to, aby sme deťom nahradili kamarátov. Pomáhame im odbúrať strach z operácie a nového prostredia. Prebúdzame v nich chuť k životu, lebo veľa krát sú veľmi smutné z nedostatku pohybu a voľnosti. Najobľúbenejšou činnosťou detí na tomto oddelení sú rôzne výtvarné aktivity. Tieto deti sa môžu len obmedzene fyzicky namáhať, o to viac však majú rozvinutú tvorivosť a výtvarné zručnosti. Často s deťmi maľujeme nejaký obrázok na veľký papier, kedy každé dieťa namaľuje jeho časť a spoločne tak vytvoria umelecké dielo. Potom sa môžu tešiť, že spoločne niečo dokázali. V skrini s materiálom máme pomôcky na výtvarné aktivity od výmyslu sveta.

Na tomto oddelení sa s deťmi hráme menej hier, lebo sú tu hospitalizované deti od 0 do 18 rokov a to je dosť široká veková skupina. Väčšinou sa zídu deti rôzneho veku, od najmenších škôlkarov až po stredoškolákov a vtedy je veľmi ťažké vymyslieť pre nich hru, do ktorej by sa zapojili všetci. Oveľa radšej sa v takomto prípade hrajú rôzne spoločenské hry, najmä tie väčšie deti. Spoločenské hry máme tiež v KDN-kárskej skrini s materiálom. Niekedy sa deti potešia obyčajnému rozhovoru alebo prečítaniu rozprávky. Deťom, ktoré nemôžu vstať z postele a ísť zapojiť do našich aktivít, sa venujeme individuálne. Preto je lepšie, keď idú za deťmi naraz viacerí dobrovoľníci. Na oddelení bývajú hlavne s menšími deťmi často hospitalizovaní aj rodičia, ktorí sa tiež vďačne so svojim dieťaťom pridajú k našim aktivitám.

Pred Vianocami zdobia deti nielen stromček, ale aj celé oddelenie vlastnoručne zhotovenými ozdobami. Najobľúbenejším spríjemnením tohto času je pre mamičky aj pre malých pacientov maľovanie medovníkov.

  Pomôžte nám pomáhať

  Vďaka Vašej pomoci môžeme rozdávať úsmevy a radosť tam, kde chýbajú.

  Darujte

  Aktivity

  Nadchádzajúce udalosti

  02 Marec 2019

  Generálni sponzori