Kto sme

Klub Detskej Nádeje (KDN) je apolitické združenie spájajúce všetkých, ktorí chcú prispieť k skvalitneniu, spríjemneniu a uľahčeniu života dlhodobo hospitalizovaných alebo znevýhodnených detí.

Členmi KDN sú najmä mladí ľudia, vysokoškolskí študenti, ktorí majú k deťom najbližšie. Hlavnou aktivitou sú pravidelné návštevy detských pacientov na oddeleniach DFNsP Kramáre. Večer, po návštevných hodinách prichádzame ponúknuť svoje kamarátstvo, rovnocenné partnerstvo pri hre, či rozhovore. Prinášame im svet a život zvonku, z ktorého boli načas vylúčení.

Pravidelné stretnutia členov počas semestra sa konajú v jednej prednáškovej miestnosti LF UK. Hodnotíme a plánujeme našu činnosť, rozdeľujeme si úlohy a vymieňame skúsenosti. Riešime tu aj otázky propagácie, získavania nových finančných zdrojov, komunikácie s vedením Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Kramáre, alebo plánovania nových projektov KDN. V priestoroch LF UK máme aj kanceláriu, kde sa konajú prípravné táborové stretnutia.

Medzi aktivity KDN patrí:

 • Návštevy detských oddelení DFNsP Kramáre
 • Organizácia detských táborov
 • Usporiadanie benefičných koncertov a výstav detských prác
 • Zabezpečenie materiálu pre voľný čas na oddeleniach
 • Spolupráca s organizáciami podobného zamerania (Liga proti rakovine, Šašovinky)
 • Hľadanie nových finančných zdrojov

Toto však môžeme dosiahnuť len pri určitom materiálnom zabezpečení a preto je súčasťou nášho projektu aj získavanie finančnej a materiálnej pomoci, s ktorou vyčaríme na detských tvárach viac úsmevu…

Ako môžete podporiť aktivity KDN?

 • 2% z Vašich daní
 • Priamy finančný dar
 • Materiál na oddelenia a tábory

 

  Pomôžte nám pomáhať

  Vďaka Vašej pomoci môžeme rozdávať úsmevy a radosť tam, kde chýbajú.

  Darujte

  Aktivity

  Nadchádzajúce udalosti

  02 Marec 2019

  Generálni sponzori