Kontakt

Kontaktovať nás môžete:

emailom:

kdn@kdn.sk alebo klubdetskejnadeje@gmail.com

poštou:

Klub Detskej Nádeje
Lekárska fakulta UK
Sasinkova 4
P.O.BOX 284
Bratislava – Staré mesto, 814 99

bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: IBAN SK35 3100 0000 0040 0103 4403
BIC/SWIFT: LUBASKBX


IČO: 307 868 35, DIČ: 2021623098

alebo nám napíšte tu: